Loenen a/d Vecht renovatie/nieuwbouw buitenplaats Middenhoek

Rond 1832 heeft de bekende landschapsarchitect J.D. Zocher jr. de aanleg van de tuin van buitenplaats Middenhoek in Loenen a/d Vecht omgevormd volgens de Engelse landschapsstijl. In 1850 heeft dezelfde architect Zocher een nieuw hoofdgebouw in de bestaande aanleg ontworpen. Eind 19e eeuw, en vervolgens na de tweede wereldoorlog, hebben serieuze ingrepen in het ontwerp plaatsgevonden waardoor delen van Zochers oorspronkelijke aanleg verloren zijn gegaan.
In 1958 is het pand Middenhoek helaas afgebrand. De eigenaren overwegen nu het pand te herbouwen, echter niet meer op de oorspronkelijke plaats, aangezien de plek waar het hoofdhuis gesitueerd stond zich erg dicht in de buurt van de Straatweg bevindt. Met de huidige verkeersdrukte langs deze Straatweg is dit geen wenselijke situatie.
Ook wordt overwogen om het oorspronkelijke koetshuis, wat nu als opslagloods dienst doet (foto 2), weer in oude luister te herstellen.
Het project is in studie en er zal nog veel overleg met de diverse instanties moeten plaatsvinden.

terug naar In studie