Breukelen Rijksmonument Boomrijk Zandpad

De woonboerderij Boomrijk dateert uit 1833 en heeft sindsdien diverse veranderingen ondergaan. In 1917 kreeg de woonboerderij haar huidige aanzichten.  Boomrijk heeft in 2011/2012 een grondige renovatie ondergaan, waarbij het uitgangspunt was de huidige gevelaanzichten en interieurindelingen van het voorhuis zoveel mogelijk te handhaven. De stal is geschikt gemaakt voor bewoning, daarbij is de complete hoofdstructuur van de stal gehandhaafd en in het zicht gebleven. Er is op een bescheiden manier meer daglichttoetreding gemaakt d.m.v. dakramen in de rieten kap en d.m.v. openslaande deuren in de woonkamer.

Er is veel aandacht besteed aan een optimale isolatie van het het totale pand. Daartoe zijn voorzetwanden, geïsoleerde vloeren en een compleet geïsoleerd dak met rietafwerking toegepast. De dakaanzichten en -details zijn ongewijzigd gebleven. Aan de binnenzijde zijn de oorspronkelijke sporen weer prachtig zichtbaar gemaakt.

In het voortraject is nauw overleg geweest met de Monumentencommissie en de Welstandcommissie.

terug naar In uitvoering